Bc. Daniel Vala

Master's thesis

Rekonstrukce křižovatky silnic I/9 x II/244 u Líbeznic

Intersection Reconstruction of the Roads I/9 x II/244 at Líbeznic
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí stávající průsečné křižovatky silnic I/9 a II/244, III/0085 u obce Líbeznice, ve středočeském kraji. Cílem práce je zvýšení bezpečnosti, plynulosti a komfortu dopravy. Z pohledu psychologické jistoty řidiče je především odbočení vlevo z vedlejší komunikace problematické. Na základě těchto skutečností je navržena přestavba průsečné křižovatky na křižovatku …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the reconstruction of the existing intersection of rounds I/9 and II/244, III/0085 near the village of Líbeznice, in the Central Bohemia Region. The aim of the thesis is to increase the safety, fluency and comfort of transport. From the point of view of the driver's psychological certainty, the turning to the left of the secondary communication is problematic. Based on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vala, Daniel. Rekonstrukce křižovatky silnic I/9 x II/244 u Líbeznic. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera