Bc. Daniel Vala

Master's thesis

Rekonstrukce křižovatky silnic I/9 x II/244 u Líbeznic

Intersection Reconstruction of the Roads I/9 x II/244 at Líbeznic
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí stávající průsečné křižovatky silnic I/9 a II/244, III/0085 u obce Líbeznice, ve středočeském kraji. Cílem práce je zvýšení bezpečnosti, plynulosti a komfortu dopravy. Z pohledu psychologické jistoty řidiče je především odbočení vlevo z vedlejší komunikace problematické. Na základě těchto skutečností je navržena přestavba průsečné křižovatky na křižovatku …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the reconstruction of the existing intersection of rounds I/9 and II/244, III/0085 near the village of Líbeznice, in the Central Bohemia Region. The aim of the thesis is to increase the safety, fluency and comfort of transport. From the point of view of the driver's psychological certainty, the turning to the left of the secondary communication is problematic. Based on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vala, Daniel. Rekonstrukce křižovatky silnic I/9 x II/244 u Líbeznic. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera