Bc. Hana Kaniová

Master's thesis

Těžba uhlí na Ostravsku a její dopady na socioekonomickou strukturu regionu

Coal mining in Ostrava region and its impacts on socioeconomic region structure
Anotácia:
Smyslem diplomové práce „Těžba černého uhlí na Ostravsku a její dopady na socioekonomickou strukturu regionu“ je vyhodnotit vývoj těžby uhlí na území Ostravského regionu. Především konkretizovat její dopady na socioekonomickou strukturu region. První část je věnována samotné těžbě uhlí, charakteristice a vymezení oblasti. V druhé části jsou posuzovány dopady na těžbu uhlí. Poslední část se zabývá těžebními …viac
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Coal mining in Ostrava region and its impacts on socioeconomic region structure” is to analyze developement in Ostrava region. The main point is concretization of the impacts on socioeconomic region structure. The first part is dedicated to coal mining, description and definition of the territory. In the second part impacts of coal mining are being assesed. The last …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedúci: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration