Michaela SLABOCHOVÁ

Master's thesis

Mravnostní delikty z pohledu trestněprávního, trestně politického a kriminologického

Moral offenses from the perspective of criminal law, criminal policy and criminology
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na mravnostní delikty podle současné právní úpravy. V práci jsou zmíněny i případné návrhy na její změnu. Zabývá se komparací se zahraniční legislativou z hlediska právní úpravy prostituce. Ukazuje výsledky z průzkumů veřejného mínění o mravnostní deliktech a pachatelích. Zabývá se prevencí kriminality a ochranou obětí.
Abstract:
The thesis focuses on the moral offenses under current legislation. This thesis also mentioned possible suggestion for a change. It deals with comparation with foreign laws in terms of legal regulation of prostitution. It shows the results of public opinion surveys on morality offenses and offenders. It deals with crime prevention and protection of victims.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLABOCHOVÁ, Michaela. Mravnostní delikty z pohledu trestněprávního, trestně politického a kriminologického. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/