Bc. Lenka HAVLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Mutagenita flavonoidních látek

Mutagenicity of flavonoid substances
Anotace:
Bakalářská práce má za cíl zhodnotit mutagenitu dvou flavonoidních látek ? isoquecitrinu a rutinu. Obě látky se vyznačují antioxidačními vlastnostmi. Pro využití těchto vlastností je nezbytné ověřit, zda se současně nevyznačují také mutagenitou. Testování mutagenity bylo provedeno pomocí Amesova testu, při němž byly využity bakteriální indikátorové kmeny Salmonella typhimurium His- TA98 (detekce posunových …více
Abstract:
The aims of bachelor thesis is detection of mutagenicity of two flavonoid compounds- isoquecitrin and rutin. Both compounds are characterized by antioxidant properties. To use these features, it is necessary to verify that currently do not offer the mutagenicity. Mutagenicity testing was carried out by Ames test in which there were used bacterial indicator strains of Salmonella typhimurium His- TA98 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÍKOVÁ, Lenka. Mutagenita flavonoidních látek. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta