Veronika Mrázová

Bakalářská práce

Makroregionální disparity ve Spojených státech amerických v období 2007-2016

Macro-regional disparities in the Unites states of America in 2007-2016
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje identifikaci a zhodnocení sociálních a ekonomických makroregionálních disparit ve Spojených státech amerických v letech 2007-2016. Identifikace a zhodnocení probíhá za pomocí bodové metody, prostřednictvím které jsou vyhodnoceny státy prosperující, zaostávající a průměrné. Výsledkem je, že nejúspěšnějším státem za vybrané indikátory byl v roce 2016 stát New Hampshire, oproti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the identification and evaluation of social and economic macro-regional disparities in the United States of America in 2007-2016. For the identification and the appreciation, the point method is applied, which is used to evaluate prosperous, average and underdeveloped states. As a result, New Hampshire was the most successful state for selected indicators in 2016, while …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: Hana Černá Silovská
  • Oponent: Martin Lukavec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79067