Bc. Lucie Fišerová, DiS.

Master's thesis

Návrh edukačního programu pro pavilon Anthropos : pro žáky 4. a 5. tříd základní školy

The proposal of the education program for Anthropos : for 4th and 5th grade students of elementary school
Anotácia:
Tématem mojí diplomové práce je návrh edukačního programu pro pavilon Anthropos nazvaný Dobrodružný výlet do pravěku aneb pojďte s námi do muzea, který je určen pro žáky 4. a 5 tříd základní školy. V teoretické části této práce popisuji historii a expozice pavilonu Anthropos, zabývám se i prací s veřejností. Zmiňuji se také o důležitém tématu spolupráce muzea a školy a shrnuji základní schopnosti a …viac
Abstract:
The topic of my diploma thesis is the proposal of the education program for Anthropos named „Adventurous Journey to Prehistory, come with us to the museum“. The program is designed for 4th and 5th grade students of elementary school. In theoretical part of the thesis I describe the history and the expositions of Anthropos. I also deal with the museum’s public relations activities. I raise the important …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2010
  • Vedúci: Mgr. Pavel Holman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta