Bc. Lucie Fišerová, DiS.

Master's thesis

Návrh edukačního programu pro pavilon Anthropos : pro žáky 4. a 5. tříd základní školy

The proposal of the education program for Anthropos : for 4th and 5th grade students of elementary school
Abstract:
Tématem mojí diplomové práce je návrh edukačního programu pro pavilon Anthropos nazvaný Dobrodružný výlet do pravěku aneb pojďte s námi do muzea, který je určen pro žáky 4. a 5 tříd základní školy. V teoretické části této práce popisuji historii a expozice pavilonu Anthropos, zabývám se i prací s veřejností. Zmiňuji se také o důležitém tématu spolupráce muzea a školy a shrnuji základní schopnosti a …more
Abstract:
The topic of my diploma thesis is the proposal of the education program for Anthropos named „Adventurous Journey to Prehistory, come with us to the museum“. The program is designed for 4th and 5th grade students of elementary school. In theoretical part of the thesis I describe the history and the expositions of Anthropos. I also deal with the museum’s public relations activities. I raise the important …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2010
  • Supervisor: Mgr. Pavel Holman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta