Ing. Matyáš Charvát

Diplomová práce

Pojištění odpovědnosti za škodu ve zdravotnictví

Liability insurance in a health service
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Pojištění odpovědnosti za škodu ve zdravotnictví“ je problematika odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení v souvislosti s pojištěním a také procesní stránka likvidace pojistných událostí nastalých ve zdravotnictví. Diplomová práce současně poskytuje vhled do problematiky odchylných ujednání od standardních podmínek pojištění. První část je zaměřena zejména na legislativní …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Liability insurance in a health service” is the matter of health service institution liability in connection with insurance and processes of loss adjustment in a health service as well. The thesis simultaneously offers an insight to the matter of deviation agreements from standard insurance terms. The first part is concentrated on legislation in connection with insurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
  • Oponent: doc. RSDr. Oldřich Mašek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční podnikání