Mgr. Veronika Kantoráková

Diplomová práce

Regionální historie a její vlastivědné prvky ve výuce na 1.stupni ZŠ (Projektová výuka se zaměřením na regionální historii města Bzence)

Regional story plus her high treason elements od 1.step primary school (Projekt education, with a view to regional story cities Bzenec)
Anotace:
V diplomové práci se zabývám projektovou výukou ve spojení s regionální historií na 1. stupni základní školy. V teoretické části předkládám zařazení tématu regionální historie do RVP. Dále uvádím možnosti užití projektové výuky na 1. stupni základní školy. Zabývám se vysvětlením pojmů projekt, projektová metoda a projektová výuka. Uvádím typologii projektů a pozitiva i negativa projektové výuky. Součástí …více
Abstract:
In diploma work work deal with project education in relation to regional story on 1. step primary school. In theoretic parts set up enlistment subject regional story to the RVP. Further show in possibilities use project education on 1. step primary school. Deal with explication conceptions project, project method plus project education. Show in typology projects plus positron and negative project education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. František Čapka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta