Bc. Ksenia Chegodaeva, MBA

Master's thesis

Řízení a financování neziskové organizace (teoretické vymezení a praktický příklad)

Management and financing of NGO (theoretical definition and practical example)
Abstract:
V této diplomové práci je prozkoumáno téma finančního řízení neziskových organizací na příkladě národní organizace Mezinárodního Červeného Kříže v Británii. Teoretická část zaměřena na sběr informací ohledně činnosti neziskových organizací ve světě. Zvláštní pozornost věnována tématu financování NNO. Praktická část shrnuje poznatky o historii, struktuře a činnosti Mezinárodního hnutí Červený kříž a …more
Abstract:
This diploma thesis explores the topic of financial management of non-profit organizations, such as the International Red Cross in Britain. The theoretical part focuses on collecting information on the activities of non-profit organizations around the world. Particular attention is given to the NGO funding. The practical part summarizes the findings of the history, structure and activities of the Red …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní