Bc. Kateřina Křikavová

Bakalářská práce

Činnost neziskové organizace a sociální marketing

Activities of non-profit organization and social marketing
Anotace:
Bakalářská práce „Činnost neziskové organizace a sociální marketing“ v teoretické části charakterizuje neziskové organizace a jejich postavení v občanské společnosti. Následně rozebírá, jaké části marketingu neziskové organizace nejvíce potřebují pro správné a úspěšné fungování. To ověří v praxi v nadačním fondu Kapka naděje, jak tento konkrétní nadační fond získává a rozděluje finanční prostředky …více
Abstract:
The Bachelor Thesis “Activities of non-profit organization and social marketing” characterizes in its theoretical part non-profit organizations and their position in the civil society. Then it analyses which parts of marketing non-profit organizations need most for their smooth and successful work. It is verified in description of foundation fund “Drop of hope”, how this particular foundation fund …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní