Bc. Ksenia Chegodaeva, MBA

Master's thesis

Řízení a financování neziskové organizace (teoretické vymezení a praktický příklad)

Management and financing of NGO (theoretical definition and practical example)
Anotácia:
V této diplomové práci je prozkoumáno téma finančního řízení neziskových organizací na příkladě národní organizace Mezinárodního Červeného Kříže v Británii. Teoretická část zaměřena na sběr informací ohledně činnosti neziskových organizací ve světě. Zvláštní pozornost věnována tématu financování NNO. Praktická část shrnuje poznatky o historii, struktuře a činnosti Mezinárodního hnutí Červený kříž a …viac
Abstract:
This diploma thesis explores the topic of financial management of non-profit organizations, such as the International Red Cross in Britain. The theoretical part focuses on collecting information on the activities of non-profit organizations around the world. Particular attention is given to the NGO funding. The practical part summarizes the findings of the history, structure and activities of the Red …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Master of Business Administration