Bc. Martina Kornfeilová

Diplomová práce

Návrh marketingové strategie firmy Kornfeil, spol. s r.o. při vstupu na americký trh

The suggestion of marketing strategy in Kornfeil Ltd. by entry to american market
Anotace:
Diplomová práce se věnuje situační marketingové analýze B2B trhů před vstupem na nový trh a poznatky z teoretické části aplikuje na konkrétní případ společnosti působící v oblasti pekařského průmyslu. Cílem práce je provést situační analýzu amerického pekařského průmyslu a společnosti Kornfeil spol. s r.o jako takové a doporučit jí základní kroky před vstupem na americký trh.
Abstract:
The diploma theses deals with marketing situational analysis of B2B markets before entry to a new market and theoretical knowledges applied to concrete case of company acting in bakery industry. The goal of this these is to execute situational analysis of american bakery industry and company Kornfeil Ltd itself and suggest basic steps before the entry of american market.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace