Mgr. Eva Kostolanská

Bachelor's thesis

Souvislost mezi locus of control a medicínsky nevysvětlenými symptomy

The Relationship Between Locus of Control and Medically Unexplained Symptoms
Abstract:
S přibývajícím počtem pacientů s medicínsky nevysvětlenými symptomy (MUS) roste i důležitost informací, které objasňují jejich vznik a jejich průběh. Cílem této bakalářské práce bylo ověřit, zda může být změna intenzity MUS vysvětlena pomocí interních či externích přesvědčení člověka o jeho zdraví odpovídající dimenzím konstruktu multidimenzionálního health locus of control (MHLoC). Výzkumný soubor …more
Abstract:
With the increasing number of patients with medically unexplained symptoms (MUS), the importance of information that clarifies their origin and progression is increasing. The aim of this bachelor thesis was to verify whether the change in intensity of MUS can be explained by internal or external human health beliefs corresponding to the dimensions of the construct of the multidimensional health locus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Jabůrek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií