Tereza Stelzigová

Bakalářská práce

Strategické aliance a jejich role v České republice

Strategic alliances and their role in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá situaci strategických aliancí v České republice a jejich vliv na malé a střední podniky. Hodnotí výhody a nevýhody, které členství v alianci podnikům přináší a posuzuje vliv aliancí na konkurenceschopnost podniků. Práce se blíže zaměřuje na vývozní aliance podporované agenturou CzechTrade a na klastry. Práce vyhodnocuje doporučení pro malé a střední podniky k vytvoření efektivní …více
Abstract:
Bachelor thesis examines the situation of strategic alliances in the Czech Republic and their influence on small and medium enterprises. It evaluates the advantages or disadvantages that alliance membership brings to businesses and assess the impact of alliances on the competitiveness of enterprises. The thesis focuses more closely on export alliances supported by CzechTrade and clusters. The paper …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Iveta Němečková
  • Oponent: Milan Ráž

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68918