Martin ŠANDERA

Bakalářská práce

Kriminalita mladistvých, jejich chování a prožívání ve VTOS, vztah a podpora rodiny, její struktura, souvislosti a východiska

Juvenile delinquency, their behavior and experience in VTOS /punishment of imprisonment/, relationship and family support, its structure, context and background
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kriminalitou mladistvých a přiblížením výkonu trestního opatření odnětí svobody ve věznici Všehrdy. Vymezuje základní pojmy týkající se této problematiky. Popisuje postavení mladistvých delikventů v trestním právu, zabývá se samotnou realizací výkonu trestu, kde seznamuje s programy zacházení, vzdělávacími a zájmovými činnostmi. Zaměřuje se na rodinné prostředí z kterého …více
Abstract:
This thesis deals with juvenile delinquency and with approaching of criminal enforcement measures involving deprivation of liberty in prison Vsehrdy. It defines the basic terms related to this issue. It describes the status of juvenile offenders in the criminal law. It deals with the actual implementation of the sentence, which introduces the treatment programs, educational and leisure activities. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Identifikátor: 18630

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Antonín Olejníček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠANDERA, Martin. Kriminalita mladistvých, jejich chování a prožívání ve VTOS, vztah a podpora rodiny, její struktura, souvislosti a východiska. Brno, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe