Bc. Kateřina Kopicová

Diplomová práce

Mobiliární exekuce v platné právní úpravě

Mobiliar execution in applicable legislation
Anotace:
Název práce je mobiliární exekuce v platné právní úpravě. Jak z názvu vyplývá, práce se zaměřuje na jeden ze způsobů vymáhání pohledávek v České republice prostřednictvím soudních exekutorů – prodej movitých věcí. Práce se zabývá jednotlivými fázemi exekuce prodejem movitých věcí. Těžištěm práce jsou kapitoly zabývající se zejména soupisem movitých věcí a dražbou. Pozornost je věnována rozboru problematiky …více
Abstract:
The name of this thesis is mobiliar execution in applicable legislation. As the title shows, this work deals with one of the manners of debt enforcement in the Czech Republic by means of distrainers – selling movable assets. Also deals with the phases of the distraint by selling movable assets. The cores of the thesis are especially chapters applied to an inventory of movable things, and auction of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. David Hozman
  • Oponent: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa