Lucie Koblicová

Bakalářská práce

Praxe při uplatňování obecně závazných vyhlášek v obci Lenora

Practice in the application of binding decrees in the municipality of Lenora
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá uplatňováním obecně závazných vyhlášek v obci Lenora. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá obecně závaznými vyhláškami obce, obsahuje základní pojmy týkající se tohoto tématu: veřejná správa, obec, právní předpis obce. Praktická část se zaměřuje na rozbor vyhlášek obce Lenora, konkrétně na rozbor obecně závazné vyhlášky o místních …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the application of generally binding decrees in the municipality of Lenora. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with generally binding ordinances of the municipality, contains basic concepts related to this topic: public administration, municipality, municipal legislation. The practical part focuses on the analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/pw39c/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2023
  • Vedoucí: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Pavelek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce ve veřejné správě / Sociální práce ve veřejné správě