Lucie Koblicová

Bachelor's thesis

Praxe při uplatňování obecně závazných vyhlášek v obci Lenora

Practice in the application of binding decrees in the municipality of Lenora
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá uplatňováním obecně závazných vyhlášek v obci Lenora. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá obecně závaznými vyhláškami obce, obsahuje základní pojmy týkající se tohoto tématu: veřejná správa, obec, právní předpis obce. Praktická část se zaměřuje na rozbor vyhlášek obce Lenora, konkrétně na rozbor obecně závazné vyhlášky o místních …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the application of generally binding decrees in the municipality of Lenora. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with generally binding ordinances of the municipality, contains basic concepts related to this topic: public administration, municipality, municipal legislation. The practical part focuses on the analysis of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2023
  • Supervisor: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Pavelek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Bachelor programme / field:
Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration