Ing. Lucie Farlíková

Bachelor's thesis

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (postavení a úkoly jím zajišťované)

Office for the Protection of Competition (its Status and Activities)
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na jeden z ústředních orgánů státní správy ČR – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem práce je analyzovat jeho postavení, vzájemné vztahy s jinými státními orgány a jeho činnost v jednotlivých oblastech jeho působnosti, tj. v oblasti ochrany hospodářské soutěže, v oblasti veřejných zakázek, významné tržní síly a veřejné podpory. Mezi nejvýznamnější činnost …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on one of the central authorities in state administration – Office for the Protection of Competition. The goal of this thesis is to analyze status of this authority, its relationship to other state authorities, and its responsibilities in the area of competition protection, public procurement, significant market power and state aid. One of the most important activities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2012
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Reader: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta