Mgr. Barbora FRIEDRICHOVÁ

Bakalářská práce

Návykové látky a jejich výskyt na základních školách

Occurrence and Misuse of Addictive Substances at Primary Schools
Anotace:
Cílem práce je zjistit zkušenosti žáků základních škol s návykovými látkami, rozložení jejich zájmů, názory a životní postoje týkající se návykových látek. Práce se zabývá také charakteristikou a klasifikací návykových látek, legislativou ČR v dané oblasti, možností prevence a intervence.
Abstract:
The aim of my work is to find out the experience of primary school pupils with addictive substances, distribution of their interests, opinions and attitudes regarding addictive substances. The work also deals with the characterization and classification of drugs, national legislation in the field, possibilities of prevention and intervention.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013
Zveřejnit od: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRIEDRICHOVÁ, Barbora. Návykové látky a jejich výskyt na základních školách. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pzp3x0 pzp3x0/2
16. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
19. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.