Jaromír Stehlík

Bakalářská práce

Bezbariérové úpravy pozemních komunikací v Třemošnici

Accessibility of pavements in Třemošnice
Anotace:
Práce řeší bezbariérové úpravy pozemních komunikací pro chodce a jejich křížení s ostatními komunikacemi ve městě Třemošnice. Analyzuje nejvyužívanější trasy ve městě a navrhuje úpravy, které zajistí jejich bezpečné a samostatné užívání osobami s postižením pohybu a zraku.
Abstract:
This thesis solves barrier-free access to pedestrian ways and their crossing with other roads in Třemošnice. It analyses the most used routes for walking and proposes changes to ensure their safe and independent use by persons affected movement and vision.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stehlík, Jaromír. Bezbariérové úpravy pozemních komunikací v Třemošnici. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů