Jaromír Stehlík

Bachelor's thesis

Bezbariérové úpravy pozemních komunikací v Třemošnici

Accessibility of pavements in Třemošnice
Abstract:
Práce řeší bezbariérové úpravy pozemních komunikací pro chodce a jejich křížení s ostatními komunikacemi ve městě Třemošnice. Analyzuje nejvyužívanější trasy ve městě a navrhuje úpravy, které zajistí jejich bezpečné a samostatné užívání osobami s postižením pohybu a zraku.
Abstract:
This thesis solves barrier-free access to pedestrian ways and their crossing with other roads in Třemošnice. It analyses the most used routes for walking and proposes changes to ensure their safe and independent use by persons affected movement and vision.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Stehlík, Jaromír. Bezbariérové úpravy pozemních komunikací v Třemošnici. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems