Lucie URBANCOVÁ

Bakalářská práce

Beatnická generace v USA

The Beat Generation in the USA
Anotace:
Ve své bakalářské práci se budu zabývat vznikem, charakteristikou, vývojem a vlivem beatnické generace ve Spojených státech amerických. Tématem mé práce je literární skupina spisovatelů, která se formovala v 50. letech 20. století ve Spojených státech. Zcela specifickým způsobem se dokázala společensky emancipovat a tím zapříčinit společenské změny v 60. a 70. letech. Na začátku své práce popíši politickou …více
Abstract:
In my thesis I will examine the birth, characteristics, development and influence of the beatnik generation in the USA. The subject of my work is the group of writers that formed in the 1950?s. The beatnik movement?s specific characteristics that brought about social changes in the 1960?s and 70?s. I will outline the internal politics and foreign policy of the United States, and I will examine in detail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Dipl. - Pol. Martin Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBANCOVÁ, Lucie. Beatnická generace v USA. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická