Bc. Jana Foukalová

Diplomová práce

Vliv marketingové komunikace na zdravý životní styl české společnosti

The Impact of Marketing Communication on a Healthy Lifestyle in the Czech Society
Anotace:
Diplomová práce pod názvem „Vliv marketingové komunikace na zdravý životní styl české společnosti“ ve své teoretické části charakterizuje oblast zdravého životního stylu. Klade zde důraz na vliv médií a marketingové komunikace jednotlivých firem na spotřební chování a z něj vycházející životní styl společnosti. Zvláštní pozornost je věnována rozdílu vlivu syntetických a přírodních látek nacházejících …více
Abstract:
The thesis entitled "The impact of marketing communication on a healthy lifestyle of the Czech society" in its theoretical part describes healthy lifestyle. It puts the emphasis here on the influence of media and marketing communication of the companies on consumer behavior and the resulting lifestyle company. Particular attention is paid to the differences of the effects of synthetic and natural substances …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce