Theses 

Projekt implementace konceptu EVA do vybrané společnosti – Lucie Machalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Machalová

Diplomová práce

Projekt implementace konceptu EVA do vybrané společnosti

Project of EVA Concept Implementation into the Selected Company

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na implementaci konceptu ekonomické přidané hodnoty (EVA) jako měřítka pro hodnocení finanční výkonnosti vybrané společnosti. Teoretická část se zabývá klasickými i moderními přístupy měření výkonnosti s důrazem na ekonomickou přidanou hodnotu. Cílem praktické části je analyzovat vnitřní a vnější prostředí společnosti, poté provést finanční analýzu pomocí tradičních ukazatelů a následně podle konceptu EVA. Na základě výsledků analytické části je navržen proces implementace konceptu EVA včetně zhodnocení rizik, přínosů a vyčíslení nutných nákladů.

Abstract: The Master thesis is focused on the implementation of the Economic Value Added (EVA) concept as a measure for evaluating the financial performance of the selected company. The theoretical part deals with the classical and modern methods to measuring performan- ce with emphasis on the Economic Value Added. The aim of the practical part is to analyze the internal and external environment of the company, then perfofm financial analysis using traditional indicators, followed by the concept of EVA. The process of implementing the EVA concept is defined based on the results of the analytical part, incuding assessment of risks, benefits and calculation of necessary expenses.

Klíčová slova: ekonomická přidaná hodnota, finanční analýza, implementace, výkonnost, průměrné vážené náklady na kapitál, čistá operativní aktiva, čistý operativní zisk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Přemysl Pálka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45601 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Machalová, Lucie. Projekt implementace konceptu EVA do vybrané společnosti. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz