Lucie Machalová

Diplomová práce

Projekt implementace konceptu EVA do vybrané společnosti

Project of EVA Concept Implementation into the Selected Company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na implementaci konceptu ekonomické přidané hodnoty (EVA) jako měřítka pro hodnocení finanční výkonnosti vybrané společnosti. Teoretická část se zabývá klasickými i moderními přístupy měření výkonnosti s důrazem na ekonomickou přidanou hodnotu. Cílem praktické části je analyzovat vnitřní a vnější prostředí společnosti, poté provést finanční analýzu pomocí tradičních ukazatelů …více
Abstract:
The Master thesis is focused on the implementation of the Economic Value Added (EVA) concept as a measure for evaluating the financial performance of the selected company. The theoretical part deals with the classical and modern methods to measuring performan- ce with emphasis on the Economic Value Added. The aim of the practical part is to analyze the internal and external environment of the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Přemysl Pálka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machalová, Lucie. Projekt implementace konceptu EVA do vybrané společnosti. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe