Bc. Zdeňka Ořeská

Bachelor's thesis

Způsoby a postupy účtování a oceňování zásob vybrané účetní jednotky

The methods and procedures of booking and valuation of inventories of the selected accounting entity
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Způsoby a postupy účtování a oceňování zásob vybrané účetní jednotky“ je teoretický a praktický rozbor účtování a evidence zásob dle české legislativy a amerických účetních standardů ve středně velkém podniku. Vybraný podnik je dceřinou společností německé matky s americkým investorem. Pro svého amerického investora nyní celá skupina podává účetní výkazy také dle amerických …more
Abstract:
The subject of the bachelor´s thesis „The methods and procedures of accounting and valuation of inventories in a selected accounting entity“ is the theoretical and practical analysis of accounting and stock recording according to the Czech legislation and the American accounting standards in a medium-sized enterprise. The selected enterprise is a subsidiary of a German group of companies owned by an …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta