Bc. Zdeňka Ořeská

Bachelor's thesis

Způsoby a postupy účtování a oceňování zásob vybrané účetní jednotky

The methods and procedures of booking and valuation of inventories of the selected accounting entity
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Způsoby a postupy účtování a oceňování zásob vybrané účetní jednotky“ je teoretický a praktický rozbor účtování a evidence zásob dle české legislativy a amerických účetních standardů ve středně velkém podniku. Vybraný podnik je dceřinou společností německé matky s americkým investorem. Pro svého amerického investora nyní celá skupina podává účetní výkazy také dle amerických …viac
Abstract:
The subject of the bachelor´s thesis „The methods and procedures of accounting and valuation of inventories in a selected accounting entity“ is the theoretical and practical analysis of accounting and stock recording according to the Czech legislation and the American accounting standards in a medium-sized enterprise. The selected enterprise is a subsidiary of a German group of companies owned by an …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta