Mgr. Bc. Miroslava Marunčiaková

Diplomová práce

Konvergencia krajín EÚ v období dosahov krízy

Convergence of EU countries during the recent crisis
Abstract:
This thesis deals with the convergence of the EU in the period of the crisis. The aim of this work is based on an analysis of selected indicators of selected EU economies to assess degree of nominal and real convergence in the context of integration trends and the impact of the global crisis. In this work we pay attention to the theoretical definition of convergence in the context of monetary integration …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá konvergenciou krajín EÚ v období dosahov krízy. Cieľom práce je na základe analýzy vybraných ukazovateľov vývoja vybraných ekonomík EÚ zhodnotiť mieru nominálnej a reálnej konvergencie v kontexte integračných tendencií a dopadu globálnej krízy. V práci venujeme pozornosť teoretickému vymedzeniu konvergencie v kontexte menovej integrácie, plnením jednotlivých kritérií optimálnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Paľa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK