Mgr. Bc. Miroslava Marunčiaková

Master's thesis

Konvergencia krajín EÚ v období dosahov krízy

Convergence of EU countries during the recent crisis
Abstract:
This thesis deals with the convergence of the EU in the period of the crisis. The aim of this work is based on an analysis of selected indicators of selected EU economies to assess degree of nominal and real convergence in the context of integration trends and the impact of the global crisis. In this work we pay attention to the theoretical definition of convergence in the context of monetary integration …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá konvergenciou krajín EÚ v období dosahov krízy. Cieľom práce je na základe analýzy vybraných ukazovateľov vývoja vybraných ekonomík EÚ zhodnotiť mieru nominálnej a reálnej konvergencie v kontexte integračných tendencií a dopadu globálnej krízy. V práci venujeme pozornosť teoretickému vymedzeniu konvergencie v kontexte menovej integrácie, plnením jednotlivých kritérií optimálnej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
  • Reader: Ing. Jaroslav Paľa, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK