Theses 

Strukturální fondy - zaměření na Evropský sociální fond a jeho projekty – Ing. Eva Snížková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Eva Snížková

Diplomová práce

Strukturální fondy - zaměření na Evropský sociální fond a jeho projekty

Structural Funds - with attention on European Social Fund and its projects

Anotace: Diplomová práce se věnuje strukturálním fondům Evropské unie se zaměřením na Evropský sociální fond a jeho programy. Práce popisuje politiku Hospodářské a sociální soudržnosti, její jednotlivé cíle a principy, strukturální fondy, oblasti, na které se fondy zaměřují a proudění jejich finančních zdrojů. Pojednává o Evropském sociálním fondu a jeho programech a významná část je věnována charakteristice Společného regionálního operačního programu, jeho prioritám a opatření, podrobněji problematice grantových schémat, opatření Sociální integrace. Práce obsahuje dostatečné množství informací, které by mohly sloužit jako návod pro žadatele o dotace. Práce obsahuje příklad jedné ze zpracovaných a dotovaných akcí.

Abstract: The diploma work presents structural funds Europien union´s with attention on European Social fund and its projects. The work describes the politics of economic and social cohesion´s, its individual targets a principles, structural funds and their branches a way of financial means. The work discusses European social fund and its projects a its important part is dedicated to characterisation of Communal regional operational programme, its priorits, measures and is dedicated to question of global grants. The diploma work contents enought information, which could be instrumental as a guide for dodation´s applicants. The work includes the example one´s of the dotated a realized project.

Klíčová slova: Strukturální fondy Evropské unie, Evropský sociální fond, Společný regionální operační program, Grantové schéma, Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Pokyny pro žadatele, Konečný uživatel, Konečný příjemce

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Jitka Hašková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 11:33, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz