Ing. Eva Snížková

Master's thesis

Strukturální fondy - zaměření na Evropský sociální fond a jeho projekty

Structural Funds - with attention on European Social Fund and its projects
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje strukturálním fondům Evropské unie se zaměřením na Evropský sociální fond a jeho programy. Práce popisuje politiku Hospodářské a sociální soudržnosti, její jednotlivé cíle a principy, strukturální fondy, oblasti, na které se fondy zaměřují a proudění jejich finančních zdrojů. Pojednává o Evropském sociálním fondu a jeho programech a významná část je věnována charakteristice …viac
Abstract:
The diploma work presents structural funds Europien union´s with attention on European Social fund and its projects. The work describes the politics of economic and social cohesion´s, its individual targets a principles, structural funds and their branches a way of financial means. The work discusses European social fund and its projects a its important part is dedicated to characterisation of Communal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedúci: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Jitka Hašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní