Barbora Netolická

Bachelor's thesis

Konkurenceschopnost podniků v oblasti služeb

Competitiveness of company in services
Abstract:
Tato práce se zabývá posouzením konkurenceschopnosti hotelu Olympionik. V první části práce jsou popsány specifické vlastnosti služeb, které je třeba v rámci analýzy konkurenceschopnosti zohlednit a definovány základní teoretické pojmy jako konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. V druhé části je provedena analýza vnějšího makrookolí metodou PEST a analýza mikrookolí pomocí Porterova …more
Abstract:
This Bachelor´s dissertation deals with the assessment of competitiveness of hotel Olympionik. In the first part of dissertation are described specific characteristics of services that are needed in the analysis of competitiveness and defined the basic theoretical concepts, such as competition, competitiveness and competitive advantage. The second part is an analysis of the external macro environment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2016
  • Supervisor: Ing. Věra Levičková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze