Barbora Netolická

Bakalářská práce

Konkurenceschopnost podniků v oblasti služeb

Competitiveness of company in services
Anotace:
Tato práce se zabývá posouzením konkurenceschopnosti hotelu Olympionik. V první části práce jsou popsány specifické vlastnosti služeb, které je třeba v rámci analýzy konkurenceschopnosti zohlednit a definovány základní teoretické pojmy jako konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. V druhé části je provedena analýza vnějšího makrookolí metodou PEST a analýza mikrookolí pomocí Porterova …více
Abstract:
This Bachelor´s dissertation deals with the assessment of competitiveness of hotel Olympionik. In the first part of dissertation are described specific characteristics of services that are needed in the analysis of competitiveness and defined the basic theoretical concepts, such as competition, competitiveness and competitive advantage. The second part is an analysis of the external macro environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Věra Levičková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze