Bc. Katarína Kubecová

Master's thesis

Európska centrálna banka - stratégia, funkcie a nástroje

The European Central Bank - strategy, functions and instruments
Abstract:
The diploma work is focused on the problematic of the European Central Bank (hereinafter referred to as "ECB"). The work aims at providing a reader with a complex view on the ECB and analysing its functions, tools and activities which it uses to meet its targets. In the work herein we describe the strategy of the ECB an its tools which it uses for the control of currency policy. Mostly the descriptive …more
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na problematiku Európskej centrálnej banky. Cieľom tejto práce je poskytnúť čitateľovi ucelený pohľad na ECB a analyzovať jej funkcie, nástroje, činnosti, ktoré využíva na dosiahnutie svojich cieľov. V Diplomovej práci opisujeme stratégiu Európskej centrálnej banky a nástroje, ktoré využíva k riadeniu menovej politiky. Použité metódy sú hlavne popisná a metóda komparácie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Reader: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK