Bc. Zdeněk Vojtěchovský

Master's thesis

Integrovaná marketingová komunikace v praxi

Integrated Marketing Communication in Practice
Abstract:
Předkládaná práce analyzuje marketingovou komunikaci konkrétního podniku PROMOHOTEL Praha. V teoretické části se práce zaměřuje na způsoby marketingové komunikace a faktory, které komunikaci ovlivňují. Dále jsou uváděny faktory ovlivňující chování spotřebitelů a popsány jednotlivé marketingové nástroje. V praktické části je analyzován konkrétní podnik a produkty, které nabízí. Dále jsou popsány způsoby …more
Abstract:
The present work analyzes the marketing communication a concrete company PROMOHOTEL Praha. In the theoretical part of the thesis, the focus is on methods of marketing communications and factors, which influence the communication. There are also mentioned factors, which influence consumers behavior and described individual marketing tools. In the practical part is analyzed specific company and products …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní