Bc. Vladimír Šimon

Diplomová práce

Návrh informačního systému pro správu VT pomocí UML

Design Information System for Managing IT Using UML
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro podporu evidenci stavů výpočetní techniky. Stěžejní fází evidence je příprava objednávek či výzev ze smlouvy, následně pak zadání výpočetní techniky do systému a evidence jeho životního cyklu ve firmě. V úvodních kapitolách jsou přiblíženy principy a specifika návazností na firemní procesy, dále pak základní pojmy a principy modelování …více
Abstract:
This diploma work describes the design of an information system supporting ICT environment registration. The key stage of recording is preparation of order forms or calls from the contract, subsequently entering bought equipment into computing system and registration of its life cycle in the company. The introductory chapter explains the principles and specifics linked to business processes, as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.
  • Oponent: Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management