Bc. Helena HLOUŠKOVÁ

Diplomová práce

Křesťanské církve v období studené války (se zaměřením na Církev československou husitskou)

Christian churches during the Cold War (with a focus on the Czechoslovak Hussite Church)
Anotace:
V diplomové práci je zachyceno postavení, činnost a problémy Církve československé (husitské) v období studené války (50.-70. léta 20. století). Práce vychází z obecného přehledu křesťanských církví v období studené války v Československu a vykresluje rozdílný vývoj těchto církví od únorového převratu po Pražské jaro 1968. Krátce se věnuje dějinám Církve československé (husitské) a jejímu vývoji v …více
Abstract:
In this thesis is captured position, activities and problems of the Czechoslovak Church (Hussite) during the Cold War (from 50th to 70th years of the 20th century). The thesis is based on a general overview of the Christian Church in the period of the Cold War in Czechoslovakia and portrays the evolution of these different churches from the February coup to the Prague Spring in 1968. Briefly deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLOUŠKOVÁ, Helena. Křesťanské církve v období studené války (se zaměřením na Církev československou husitskou). Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická