Theses 

Veřejné výdaje a trh práce v ČR – Bc. Nikola Kajsrlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nikola Kajsrlíková

Diplomová práce

Veřejné výdaje a trh práce v ČR

Public expenditure and the labor market in the Czech republic

Anotace: Diplomová práce je věnována problematice veřejných výdajů v České republice v návaznosti na trh práce. První část se zabývá teorií veřejných výdajů a teorií trhu práce. Pomocí ekonomických modelů je zanalyzována problematika a vzájemná provázanost zaměstnanosti na veřejné výdaje. Druhá část práce čerpá poznatky z těchto teoretických analýz a snaží se na ekonomické situaci České republiky zhodnotit a popsat stávající systém výdajů veřejných financí s dopadem na trh práce a celkovou zaměstnanost. Praktická analýza obsahuje doporučení, která by mohla přispět k efektivnějšímu využívání prostředků z veřejných výdajů, jež by měly pozitivní vliv na trh práce a celkovou ekonomickou úroveň země.

Abstract: This diploma thesis is devoted to the problem of public expenditure and employment market. It is split into two sections, which are logically connected. The first section is focused on theoretical analysis of public expenditures and employment market. With the help of macroeconomic and microeconomic models, the problem of employment in connection to public expenditure is outlined. The second section of this thesis draws the knowledge from this theoretical analysis and tries to compare the Czech economic situation and describe the current system of public expenditure with an impact on the employment market. Empiric analysis includes recommendation, which should help to effective utilization of public expenditure, with a positive impact on the employment market and country general economic standard.

Klíčová slova: veřejné výdaje, fiskální politika, trh práce, státní rozpočet, nezaměstnanost, důchodová politika, aktivní politika zaměstnanosti, investiční pobídky Public expenditure, fiscal policy, national budget, unemployment, employment market, social security, active labor-market policy, Investment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:51, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz