Bc. Ivana MATULOVÁ

Diplomová práce

Dítě s hyperaktivitou a poruchou pozornosti v procesu předškolního vzdělávání

A child with hyperactivity and attention deficit disorder in a process of preschool education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou dítěte s hyperaktivitou a poruchou pozornosti v procesu předškolního vzdělávání, vymezením základních pojmů, historickými souvislostmi, symptomatologií, diagnostikou a terapií syndromu ADHD, úlohou předškolního vzdělávání v životě dítěte s ADHD. Praktická část zahrnuje pohled odborníků zabývajících se problematikou hyperaktivity a poruchy pozornosti u dětí, případové …více
Abstract:
This masters dissertation deals with the issue of a child with hyperactivity and attention deficit disorder in a process of preschool education. Also it deals with the specificaton of basic terms, historical connections, symptomatology, diagnostics and therapy of the ADHD syndrom and the role of preschool education in a life of a child with ADHD. The practical part includes the perspective of professionals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATULOVÁ, Ivana. Dítě s hyperaktivitou a poruchou pozornosti v procesu předškolního vzdělávání. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta