Bc. Gabriela Čermáková

Bachelor's thesis

Víkendový program jako zlepšení služeb ve fitness centru

Weekend program as service improvement in the fitness center
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá oblastí fitness. Přesněji rozvržením a definicí jednotlivých skupinových lekcí, popisem jednotlivých strojů v posilovně a metod posilování. Okrajově se zabývá oblastí a obyvateli, ve které se fitness centrum nachází. Cílem práce je vytvořením víkendového programu pro fitness centrum. Vedlejším cílem je zjištění věková struktury populace navštěvující fitness centrum. Zmíněný …more
Abstract:
This Bechelor thesis deals with the areas of fitness. More specifically, the layout and definition of group lessons. Description of individual machines in the gym and strengthening methods. Marginally involved in the area and the people in which the fitness center is located. The goal is creating a weekend program for fitness center, a secondary objective is to determine the age structure of the population …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Physical Education and Sport