Bc. Katarína Mináriková

Master's thesis

L'analyse comparative de l'anglais et du français dans les textes traduits de l'Union européenne

Comparative Analysis of English and French in the Translated Texts of the European Union
Abstract:
The aim of this thesis is to provide a comparative analysis of the legislative texts translated from English to French in the framework of the European Union. The analysis is based on the use of a parallel corpus – it singles out several phenomena typical for the English legal documents within the EU and compares how these phenomena are reflected in the French translation. At the same time it points …more
Abstract:
Diplomová práca sa zameriava na komparatívnu analýzu legislatívnych textov preložených z angličtiny do francúzštiny v rámci Európskej únie. Analýza je postavená na využití paralelného korpusu, na základe ktorého vyberá niektoré javy typické pre právne texty EÚ a následne porovnáva, ako sa tieto javy premietajú do francúzskeho prekladu. Zároveň upozorňuje na niektoré problémy, ktoré vznikajú pri procese …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta