Bc. Zlatoslava Dobosh

Bakalářská práce

Veřejný ochránce práv

Public Defender of Rights
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na roli Veřejného ochránce práv v oblasti transparentnosti a nestrannosti rozhodovacích procesů a ochrány zakladních práv občanů. Úvod se zabývá historií a vývojem institucí Veřejného ochránce práv. Další kapitola je zaměřena na českou verzi ombudsmana a na zákon o Veřejném ochránci práv. Třetí část se zabývá vymezením rozsahu působnosti Veřejného ochránce …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to concentrate on the role of Public Defender of Rights in transparency and impartiality of decision-making processes and administration in order to successfully protect citizens' rights. The introduction talks about history and development of Ombudsman institutions. Next chapter focuses on Czech version of ombudsman and on the act on Public Defender of rights. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní