Bc. Petr Novák

Bakalářská práce

Myšlenka Eurozóny a její praktická realizace

The idea of Euroarea and its practical implementation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vznikem jednotné evropské měny a budováním hospodářské a měnové unie jako důležitého procesu evropské integrace, který začaly státy Evropské unie realizovat. Práce popisuje první pokusy evropských států o měnovou integraci v ES až po jednotlivé etapy zavádění společné evropské měny euro. Práce dále popisuje stanovení a plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií, …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the conception of single European currency and the establishment of Economic and Monetary Union as an important process of European integration which the European Union countries started to realize. The thesis describes the first attempts of the European states for the monetary integration up to the adoption of the single European currency Euro. Furthermore, the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní