Iva BAJGAROVÁ

Master's thesis

Změna intenzity bažení po jídle v závislosti na redukci hmotnosti

CHANGE IN INTENSITY OF THE FOOD CRAVING DEPENDING ON THE WEIGHT REDUCTION
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá zkoumáním změn intenzity bažení po jídle během intervenčního programu pro redukci hmotnosti. V teoretické části jsou sumarizovány poznatky o příčinách a důvodech projevu bažení po jídle při snižování hmotnosti a techniky jeho zvládání. Výzkumná část se zabývá zjišťováním, zda došlo ke změně jednotlivých faktorů bažení po jídle během tříměsíční intervence pro redukci hmotnosti …viac
Abstract:
This thesis studies changes of food craving intensity during an interventional weight loss program. The theoretical part summarises the findings of the causes and reasons of food craving during weight reduction. The practical part deals with the detection, if there is a change of the individual factors of food craving during the three-month intervention for weight reduction and whether the size of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zverejniť od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAJGAROVÁ, Iva. Změna intenzity bažení po jídle v závislosti na redukci hmotnosti. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses qd5vjj qd5vjj/2
20. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.