Bc. Eva Esserová

Master's thesis

Controlling jako nástroj řízení organizace veřejné správy, v institucích státní správy a samosprávy

Abstract:
V této diplomové práci se autorka zaměřuje na pojem controlling jako nástroj řízení organizace veřejné správy, v institucích státní správy a samosprávy. Práce se skládá ze dvou částí. První část se týká teorie na dané téma a ve druhé polovině práce se autorka zaměřila na praktickou část, kde své poznatky z teorie aplikuje na vybrané instituci veřejné správy. Ke své praktické části si vybrala instituci …more
Abstract:
In this diploma piece the author is focusing on the term "controlling" as a means of organising public administration, in the institutions of the state sphere and the self-government. The diploma piece consists of two parts. The first part is related to the theory of the topic and in the second part of the diploma piece, the author is trying to focus on the practical part where she applies her theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Esserová, Eva. Controlling jako nástroj řízení organizace veřejné správy, v institucích státní správy a samosprávy. Praha, 2018. diplomová práce (Ing.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje

Master programme / field:
Regional Development / Urban and Regional Development Management