Theses 

Vývoj webových aplikací pomocí frameworku JavaServer Faces – David Hanel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

David Hanel

Bakalářská práce

Vývoj webových aplikací pomocí frameworku JavaServer Faces

Web applications development using the JavaServer Faces framework

Anotace: Bakalářská práce se zabývá technologií JavaServer Faces (JSF). Jedná se o serverový framework, jenž by měl usnadňovat tvorbu webových aplikací fungujících na Java platformě. Po krátkém úvodu do architektury Java EE platformy jsou v jednotlivých kapitolách analyzovány možnosti, které JSF vývojářům přináší. Celý text je podán ve formě srozumitelné pro ty, kteří mají zkušenosti s vývojem webových aplikací pomocí technologie JavaServer Pages (JSP), avšak s tímto frameworkem se setkávají poprvé. Postupně budou představeny základní prvky JSF aplikací a jejich funkcionalita, jako např. komponenty uživatelského rozhraní, navigace mezi stránkami, konverze a validace dat, zpracování událostí, životní cyklus aplikace atd. Práce může sloužit jako výukový materiál. Z toho důvodu jsou na konci kapitol tři až sedm vložena také zadání příkladů k procvičení, jejichž možná řešení lze nalézt v přiložených souborech.

Abstract: This bachelor thesis deals with a JavaServer Faces technology (JSF). It is a server-side framework which should facilitate a development of Java technology-based web applications. Firstly there is a brief introduction of the Java EE platform architecture. Then the possibilities and advantages of JSF are analyzed subsequently. The whole text is adjusted to those who are experienced in JavaServer Pages (JSP) but have never used the JSF framework. In individual chapters are introduced the basic aspects of JSF applications and their functionality, like for example user interface components, page navigation, data conversion and validation, event handling, application life cycle etc. The thesis may be used as an educational material. Therefore there are also some practising tasks at the end of the chapters three till seven. Their possible solutions may be found in the attached files.

Klíčová slova: JSF, JSF validace, Java EE, JavaServer Faces, JSF konverze, JSF životní cyklus, Webový framework, Managed bean, Java Enterprise Edition

Keywords: JSF validation, Managed bean, Web framework, Java EE, JSF life cycle, JSF conversion, Java Enterprise Edition, JSF, JavaServer Faces

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: Luboš Pavlíček
  • Oponent: Zbyněk Šlajchrt

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20253


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:18, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz