David Hanel

Bakalářská práce

Vývoj webových aplikací pomocí frameworku JavaServer Faces

Web applications development using the JavaServer Faces framework
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá technologií JavaServer Faces (JSF). Jedná se o serverový framework, jenž by měl usnadňovat tvorbu webových aplikací fungujících na Java platformě. Po krátkém úvodu do architektury Java EE platformy jsou v jednotlivých kapitolách analyzovány možnosti, které JSF vývojářům přináší. Celý text je podán ve formě srozumitelné pro ty, kteří mají zkušenosti s vývojem webových aplikací …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a JavaServer Faces technology (JSF). It is a server-side framework which should facilitate a development of Java technology-based web applications. Firstly there is a brief introduction of the Java EE platform architecture. Then the possibilities and advantages of JSF are analyzed subsequently. The whole text is adjusted to those who are experienced in JavaServer Pages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: Luboš Pavlíček
  • Oponent: Zbyněk Šlajchrt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20253