Peter Králik

Bakalářská práce

Mestská hromadná doprava v Bratislave

Mestská hromadná doprava v Bratislave
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabýva městskou hromadnou dopravou v Bratislavě. Je zde zobrazen její vývoj, současnost i budoucnost, která je spojená s projektom Bratislavské integrované dopravy. V první části jsem vymezil základní pojmy spojené s městskou hromadnou dopravou. Ve druhé části jsem se věnoval jejímu fungování v Bratislavě a v poslední části je znázorněn předpokládaný vývoj do roku 2020.
Abstract:
This thesis deals with municipal transportation system of Bratislava. It is shown here its history, present and future plans which are associated with project Bratislava Integrated Transport. In the first part I define keys terms associated with public transport. In the second part I focused on realization of municipal transportation system in Bratislava and last part shows the expected development …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá mestskou hromadnou dopravou v Bratislave. Je tu zobrazený jej vývoj, súčasnosť i budúcnosť, ktorá je spojená s projektom Bratislavskej integrovanej dopravy. V prvej časti som definoval základné pojmy spojené s mestskou hromadnou dopravou. V druhej časti som sa venoval jej fungovaniu v Bratislave a v poslednej časti je znázornený predpokladaný vývoj do roku 2020.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2011
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: Michal Sopko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25785

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management