Bc. Kateřina Gižová

Bachelor's thesis

Testování teorie parity kupní síly

Purchasing Power Parity Testing
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Testování parity kupní síly“ je ověřit platnost relativní verze parity kupní síly pro vybrané evropské země, tedy Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko. Teorii parity kupní síly budu pro tyto země zkoumat vůči euru a využiji k tomu dvě různé metody. První metoda spočívá ve vyjádření reálného směnného kurzu, jenž budu následně testovat Dickey …more
Abstract:
The main goal of the bachelor’s theses “Purchasing Power Parity Testing” is to verify the validity of the relative version of purchasing power parity in Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria and Croatia. I will verify the theory of purchasing power parity in relation to Euro and I will apply two different methods. First, I utilize the method of real exchange rate, where I test the real …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Hana Fitzová
  • Reader: Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta